Ekosystem
cyberbezpieczeństwa

Ekosystem dla cyberbezpieczeństwa

Budowanie odpornych organizacji

​Zdobądź i pogłęb swoją wiedzę oraz weź udział w debatach o:

  1. Politykach cyberbezpieczeństwa
  2. Frameworkach i dobre praktyki budowania ekosystemu bezpieczeństwa w organizacji
  3. Modelach kompetencyjnych, certyfikacjach i ścieżkach rozwoju zawodowego
  4. Regulacjach prawnych, tych obecnych i planowanych do wdrożenia w najbliższych latach
  5. Skutecznych strategiach zarządzania bezpieczeństwem
  6. Różnorodnych aspektach bezpieczeństwa – od ludzkiego i organizacyjnego do technicznego i IT
  7. Procedurach obsługi incydentów

Prelegenci ścieżki

Dariusz Czerniawski

Senior Manager Information Security Policies & Controls EuroFins
| Członek Rady Programowej

Darek jest doświadczonym menedżerem z ponad 15-letnim stażem w obszarze bezpieczeństwa IT. Jego głównym obszarem zainteresowań jest bezpieczeństwo danych w chmurze oraz zarządzanie ryzykiem i kontrolami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji (poczas jej całego cyklu życia). Jest ekspertem we wdrażaniu zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji oraz posiada bogate doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu (opartej na analizie ryzyka) strategii bezpieczeństwa informacji na poziomie globalnym.

Umiejętności rozwijał w firmach z różnych branż, w tym data management, OIL & Gas, government oraz finance, gdzie z powodzeniem kierował zespołami, projektami oraz realizował cele biznesowe organizacji. Jego doświadczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji przyczyniło się do objęcia stanowisk kierowniczych na poziomie globalnym, gdzie zarządza międzynarodowymi projektami i zespołami z różnych krajów i kultur.

Jest członkiem ISACA Warsaw Chapter i Rady Dyrektorów Cloud Security Aliance Polska.

Wystąpienie

Tytuł: Cloud Security Alliance – co, gdzie, i jak?

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #cloud #bezpieczeństwo #cyberbezpieczeństwo #CSA

Kamil Urbanowski

Specjalista ds. koordynacji obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa w CERT Polska

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechnika w specjalizacji Systemy Wbudowane.
Zajmuję się śledzeniem działalności grup ransomware oraz aktywnym monitorowaniem podatnych systemów informatycznych w Polsce.

Wystąpienie

Tytuł: Krajobraz Cyberbezpieczeństwa. Obserwacje CSIRT NASK

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #bezpieczeństwo #analiza #cyberbezpieczeństwo #CSIRT #NASK

Sebastian Kondraszuk

CERT Polska

Szef CERT Polska, działającego w strukturach NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Od ponad pięciu lat zaangażowany w praktyczną część reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Aktywny animator sieci współpracy pomiędzy uczestnikami systemu. Specjalista przekładający zapisy ustawowe na konkretne działania.

Wystąpienie

Tytuł: Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w praktyce CSIRT NASK

 

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #bezpieczeństwo #nadużycia #komunikacja  #cyberbezpieczeństwo #CSIRT #NASK

Marta Gromada

NASK

Marta Gromada – humanistka rozumiejąca technologię oraz kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej w Dziale Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB.

Od 2014 roku zajmuje się monitoringiem mediów społecznościowych, a od 2016 roku rozwija swoje kompetencje w analizach danych. Od 2019 w NASK-PIB, gdzie od 2022 roku kieruje zespołem analityków. Odpowiada za: prowadzenie monitoringu dezinformacji opartego o dane pochodzące z mediów społecznościowych, tworzenie analiz opierających się zarówno na metodach ilościowych, jak i jakościowych, prace nad raportami i publikacjami oraz współpracę międzynarodową. Aktywnie promuje walkę z dezinformacją, prowadzi zajęcia ze studentami, uczestniczy w wykładach i konferencjach branżowych.

Wystąpienie

Tytuł: Cyberbezpieczeństwo w przestrzeni informacyjnej zarówno w zakresie monitorowania, analizy jak budowania odporności (edukacji), na przykładzie projektu Bezpiecznych Wyborów

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #BezpieczneWybory #projekt #monitorowanie #analizy #informacje

Adam Mizerski

Prezes ISACA Katowice

Wystąpienie

Tytuł: Kariera w ITSec na sterydach czyli inwestycja w certyfikaty
– od CSX Cybersecurity Practitioner (CSX-P) do Certified Information Security Manager® (CISM®)

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #ITSec #certyfikaty #kariera #CSX #CSX-P #CISM #rozwój

Piotr Słowiński

NASK

Starszy specjalista w obszarze cyberbezpieczeństwa w Zespole Analiz Strategicznych w NASK PIB skupiającym się na analizach prawnych i strategicznych. Jest również doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzącym badania z zakresu cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa Internetu Rzeczy. Wcześniej zajmował się zadaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, cyberzagrożeniami i analizą strategiczną z perspektywy wojskowej oraz bezpieczeństwa narodowego.

Adam Mizerski

Prezes ISACA Katowice Chapter

IT Audyt Manager w sektorze finansowym, Prezes „ISACA Katowice Chapter”, spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL. LA 27001, LA 22301 & ITIL & Prince & …

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe
z analizy ryzyka podczas uprawiania sporów uznawanych za ekstremalne.

Paweł Zegarow

NASK

Kierownik działu Strategii i Rozwoju Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w NASK. Specjalizuje się w rozwijaniu partnerstw strategicznych i psychologicznych aspektach cyberbezpieczeństwa.

Wystąpienie

Tytuł: Standardy i modele zarządzania CyberRyzykiem

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #NIST #standaryzacja #organizacje #cyberbezpieczeństwo

Debata

Łukasz Guździoł

Przewodniczący Rady Programowej, Chief Information Security Officer PL, Director, UBS | Członek zarządu ISSA Polska

Wystąpienie

Panelista debaty: Jaki standard Cyberbezpieczeństwa jest najlepszy?

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#standardy #trendy

Michał Kurek

Partner, KPMG Consulting, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w Polsce i CEE

Wystąpienie

Panelista debaty: Jaki standard Cyberbezpieczeństwa jest najlepszy?

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#standardy #trendy

Artur Maciąg

IT Risk and Controls, Training, Awareness and Culture Executive UBS | Członek Rady Programowej

Analityk ludzkich zachowań w obszarze bezpieczeństwa, również w cyberprzestrzeni, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu korporacyjnych procesów dla globalnego rynku finansowego. Łączy naukowe doświadczenia, jako doktor fizyki w zakresie teoretycznych modeli z wieloletnią praktyką inżynierską w obszarach bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa usług cyfrowych. Aktywny działacz w obszarze budowania świadomości cyber zagrożeń, popularyzacji modeli i języków używanych do zarządzania ryzykiem technologicznym. Opiekun Inicjatywy Kultury Bezpieczeństwa – społecznej aktywności na rzecz bezpłatnego dostępu do profesjonalnej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Prelegent lokalnych konferencji, współtwórca TechRisk-a, certyfikowany praktyk zarządzania ryzykiem i kontrolami IT. Aktualnie rzucający wyzwanie starym praktykom testów phishingowych i “pruskiego modelu edukacji” w zakresie przeciwdziałania atakom z użyciem inżynierii społecznej.

Wystąpienie

Moderator debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Agnieszka Sokołowska

Dyrektor, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Członek Rady Programowej

Od kilkunastu lat zajmuję się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. W 2009 r. podjęłam pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, w którym zajmowałam się zarządzaniem kryzysowym w województwie, analizą prognoz meteorologicznych oraz planowaniem operacyjnym. Praktyka ta, dała mi szansę rozwoju i awansu od stanowiska referenta do stanowiska głównego specjalisty. Ponadto doświadczenie to, było bodźcem do zatrudnienia się w 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) gdzie pracuję do dziś. W UMWD początkowo na stanowisku głównego specjalisty, zajmowałam się planowaniem operacyjnym, po roku pracy otrzymałam awans na stanowisko kierownika, następnie przyjęłam obowiązki Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, które pełnię do dziś. W trakcie pracy w UMWD otrzymałam również inne dodatkowe obowiązki tj. Pełnomocnika ds. Ochrony Niejawnych oraz Inspektora Ochrony Danych. Moje obowiązki związane są z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego to np. wsparciem finansowym służb, inspekcji straży, organizacją konkursów
w zakresie bezpieczeństwa publicznego, organizacją konferencji, szkoleń o tematyce bezpieczeństwa publicznego. Ponadto jestem pomysłodawca szeregu inicjatyw edukacyjnych z tego obszaru. Działania związane z ochrona informacji niejawnych to m.in. opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji oraz szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ogólny nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie postępowań sprawdzających. Ochrona danych osobowych, czyli praca jako Inspektor Ochrony Danych to przede wszystkim realizacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Martyna Wilk

Specjalistka ds. cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

politolożka
twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT”
redaktorka prowadząca pisma „IT w Administracji” (2011–2017)
autorka książek i publikacji o tematykach: kulturalna, społeczna; technologiczna/internetowa
członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet (2017–2022)
mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2022)
Mobilna Doradczyni Sektora 3.0 (2018–2022)
absolwentka Szkoły Liderów PAFW (rocznik 2021)
członkini Rady Pracodawców Uniwestytetu SWPS (2023–2025)

Pomysłodawczyni konferencji Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego prowadzi audycję radiową #CyberLUz w Akademickim Radiu LUZ, poświęconą tematyce cyfryzacji w kontekście społecznym. Rozwija projekty dotyczące m.in.: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, uzależnień od nowych technologii, cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Edukuje w tych tematach osoby fizycznie i organizacje z Wrocławia, z Dolnego Śląska, z Polski, z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. W codziennej pracy współpracuje m.in. z: samorządem, jednostkami kultury, uczelniami, radami osiedli, szkołami, NGO, firmami, administracją unijną.

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Funkcjonariusz CBZC z Zarządu we Wrocławiu

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Sprawdź szczegóły
o prelegentach Kongresu

Kongres CyberTrust
Wrocław

28-29 Listopada 2023