Ścieżka tematyczna

Sesja Plenarna

W ramach sesji plenarnych odkryjemy przyszłość CyberSecurity na świecie. Poznamy, jak Polska może sprostać nadchodzącym wyzwaniom w tej dziedzinie. Odpowiemy na pytanie czy komputery kwantowe zrewolucjonizują bezpieczeństwo danych? A także jakie są najlepsze praktyki w budowaniu skutecznych cyber-nawyków? Dołącz do nas na sesji plenarnej, aby wziąć u udział w angażujących dyskusjach o SOCach i zrozumieć, co oznacza bycie liderem w cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji.

Prelegenci ścieżki

Mgr/MSC

Ray Sylvain

Menedżer strategiczny i prezes Smartech IT

Służył przez 13 lat w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Po służbie m.in. analityk finansowy w Electric Power Research Institute, pracownik Departamentu Stanu USA, oraz menedżer dostarczający usługi IT na potrzeby amerykańskich służb zbrojnych. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Notre Dame de Namur w Kaliforni oraz z obszaru przywództwa i cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie San Diego.

Wystąpienie

Tytuł: The Cybersecurity Trends and Threats Impacting Poland Today

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #Trendy cyberbezpieczeństwa #Zagrożenia w cyberprzestrzeni #Ochrona informacji w Polsce

Paddy McGuinness, CMG OBE

Brunswick Group

Paddy McGuinness doradza firmom i rządom w kwestiach związanych z danymi i cyberprzestrze-nią, odpornością biznesową oraz ryzykiem geopolitycznym i regulacyjnym. W latach 2014-2018 był zastępcą brytyjskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego ds. wywiadu, bezpieczeństwa i odporności, doradzając dwóm kolejnym brytyjskim premierom w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Wielkiej Brytanii. Obejmowało to krajową ocenę ryzyka i zdolność Wielkiej Brytanii do reagowania na wszystkie niebezpieczeństwa i zagrożenia oraz odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu, krajowe reagowanie kryzysowe oraz krajową strategię i program cyberbezpieczeństwa.

W ramach prywatnej praktyki wspierał i doradzał klientom na całym świecie w zakresie oprogramo-wania ransomware, utraty danych i podatności produktów. Tylko w 2023 r. dotyczyło to sektorów finansów, opieki zdrowotnej, rozrywki, produkcji przemysłowej i przetwarzania danych na trzech kontynentach.

Paddy jest inwestorem-założycielem Oxford Digital Health i Venari Security oraz doradza wielu fir-mom zajmującym się cyberbezpieczeństwem: Kazuar-Tech, Glasswall, BlackOut, Strider Technolo-gies i Satelles.

Wystąpienie

Tytuł: Przyszłość cyberbezpieczeństwa na świecie

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #przyszłość #bezpieczeństwo #cyberbezpieczeństwo

Piotr Ciepiela

Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, Partner EY

Jonasz Danilewicz

Technology Consulting, Manager, Ekspert ds. technologii informatycznych EY Polska, emeging tech EY GDS

Światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i systemów kontroli przemysłowej (ICS). Piotr jest współzałożycielem zespołów technologii operacyjnych (OT) i IoT w EY.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów OT i bezpieczeństwa cybernetycznego, wspiera rządy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Wnosi wkład w tworzenie obowiązujących przepisów, metod i standardów.

Przed objęciem tej roli Piotr pełnił rolę Lidera Zespołu ds Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej w EMEIA, Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT (Operational Technology) oraz IoT (internet of Things) w EY. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i automatyki przemysłowej. Ponad 17 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie bezpieczeństwa OT i IoT na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Jest współautorem książki o infrastrukturze krytycznej oraz licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa ICS i SCADA. Prowadzi wykłady na konferencjach związanych z regulacjami dotyczącymi infrastruktury krytycznej.

Piotr posiada tytuł magistra kryptografii i sieci komputerowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jonasz jest ekspertem ds. technologii informatycznych. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dotyczących systemów przemysłowych. Projektuje i wdraża systemy informatyczne (ERP, MES, LIMS, CRM, BI), nadzoruje zespoły Inżynierów ds. Automatyzacji i IT. Entuzjasta technologii AR/VR i Blockchain w przemyśle.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyczny.

Wystąpienie

Tytuł: Komputery kwantowe – kwantowa rewolucja i postkwantowe bezpieczństwo

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #komputery kwantowe #bezpieczeństwo #rozwój

Inka Karppinen

Główny naukowiec behawioralny w CybSafe

Dr Inka Karppinen jest głównym naukowcem behawioralnym w CybSafe, wielokrotnie nagradzanej platformie zarządzania ryzykiem ludzkim, koncentrującej się na analizie behawioralnej. Jest również honorowym pracownikiem naukowym University College London (UCL).

Inka interesuje się wszystkimi aspektami pomagania ludziom, co prowadzi ją na wyjątkową ścieżkę obejmującą zarówno przemysł, jak i środowisko akademickie. Posiada tytuł magistra i doktora nauk o bezpieczeństwie i kryminalistyce z University College London (UCL) oraz tytuł magistra psychologii pracy z Birkbeck. Jest dyplomowanym psychologiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS), ekspertem Security, Privacy, Identity, Trust Engagement NetworkPlus (Sprite+) oraz członkiem Global Association of Applied Behavioural Scientists (GAABS). W CybSafe jej rolą jest dodanie magicznej posypki BS (Behavioural Science!) do produktu poprzez zastosowanie technik badawczych metodami mieszanymi w celu zaprojektowania praktycznych rozwiązań cyfrowych. Prowadzi również projekty związane z przywództwem, takie jak coroczny raport „Oh Behave!”. Uwielbia zmniejszać lukę badawczą między środowiskiem akademickim a praktyką, tworząc znaczący pozytywny wpływ na życie ludzi.

Wystąpienie

Tytuł: Going beyond Behavioral Science in Cyber Security.
What is Behavioural Science and how we apply it to influence people’s Cyber Security behaviours

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #czynnik ludzki #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie ryzykiem cybernetycznym #świadomość #bezpieczeństwo

Debaty

Agnieszka Kwiecień

Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego
Politechnika Wrocławska / WCSS
| Członek Rady Programowej

Wystąpienie

Moderator debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Adriyan Pavlykevych

Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w SoftServe

Adriyan, jako Chief Information Security Officer w SoftServe, jest odpowiedzialny za
zapewnienie wizji technologicznej, rozwój i implementację ogólnofirmowego programu
technologii informatycznych. Kieruje planowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych firmy, które wspierają zarówno rozproszone, jak i scentralizowane operacje biznesowe, zapewniając bardziej efektywne i opłacalne operacje IT w całym przedsiębiorstwie. Zaangażowany w innowacje i ciągłą optymalizację, Adriyan wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie branżowe do dalszego doskonalenia procesów zarządzania firmą, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie szybszej i bezproblemowej wydajności.

Pod jego kierownictwem dział ІТ SoftServe został przeobrażony w organizację zorientowaną na usługi, z solidnymi procesami i wdrażającą system zarządzania IT (ITSM) oparty na ITIL. Jego doświadczenie i osobiste osiągnięcia w rozwoju działu IT SoftServe zostały docenione nagrodami Best CIO w latach 2009 i 2010 przez wiodący ukraiński magazyn technologiczny Computer Review.

Adriyan jest absolwentem Politechniki Lwowskiej i uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra w dziedzinie elektrotechniki.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Jacek Oko

 Prezes UKE

18 września 2020 roku powołany przez Sejm RP na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pracownik naukowy i menedżer, przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym.

Jego zawodowe zainteresowania skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej S.A. we Wrocławiu, m.in., na stanowisku dyrektora Departamentu Sieci Transmisji Danych. W latach 2004-2005 członek zarządu spółki TK 3 sp. z o. o., w latach 2005-2008 członek zarządu i dyrektor Departamentu Techniki w spółce Tele Video Media sp. z o. o. (przekształconej następnie w Avista Media sp. z o. o.), w latach 2008 -2009 dyrektor Departamentu Techniki w spółce Telefonia DIALOG S.A.

Docent na Politechnice Wrocławskiej. Od 2009 roku dyrektor Działu Informatyzacji Politechniki, od 2010 roku dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, od 2018 roku dyrektor Działu Informatyzacji, zastępca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia doktor inżynier elektronik o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Leszek Klimowicz

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Informacji Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe | Politechnika Wrocławska

Emerytowany oficer Polskiej Policji, współtwórca komórki dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat ścigał cyberprzestępców.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie Kryminalistyki w procesie karnym. Ukończył również Menedżerskie Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przez wiele lat zajmował się reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa IT zgłaszane przez podmioty publiczne i prywatne, analizą: logów systemowych dostarczonych przez te podmioty, złośliwego oprogramowania, urządzeń mobilnych oraz jednostek komputerowych w związku z działaniami cyberprzestępców. Prowadził wiele działań prewencyjnych dotyczących zagrożeń w sieci Internet w podmiotach prywatnych i publicznych. Zajmował się wymianą informacji z działami CERT zlokalizowanymi w ramach instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. Brał udział w szeregu krajowych i zagranicznych szkoleń związanych z bezpieczeństwem IT.

Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa Informacji WCSS PWr.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Tymoteusz Przybylski

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz MBA w zakresie zarządzania IT. Brał udział w realizacji projektów wdrożenia systemów IT o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskich. Obecnie zarządza Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, organizacją odpowiedzialną za utrzymanie i rozwój usług IT w Gminie Wrocław, w tym za podnoszenie ich poziomu bezpieczeństwa. W ostatnim czasie CUI uzyskało certyfikację w zakresie normy ISO/IEC 27001:2022 oraz utrzymało certyfikat ISO/IEC 20000:2018.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Łukasz Guździoł

Przewodniczący Rady Programowej, Chief Information Security Officer PL, Director, UBS, Członek zarządu ISSA Polska

Wystąpienie

Moderator debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Maciej Szot

Dyrektor Zarządzający Eurofins GSC IT Polska

Maciej Szot – Dyrektor Zarządzający Eurofins GSC IT Polska oraz szef departamentu bezpieczenstwa informacji w korporacji Eurofins Scientific, gdzie kieruje zespołem 200 specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ukończył studia z zakresu telekomunikacji na AGH w Krakowie oraz MBA, posiada certyfikaty CISM i CIA.

Przed Eurofins pracował dla Heineken i PwC w rolach związanych z audytem i bezpieczeństwem. Był spikerem na H-ISAC European Summit 2023 oraz forum Techrisk 2020. Prywatnie jest miłośnikiem historii, obserwacji kosmicznych i podróży samochodem, oraz jest dumny z bycia ojcem dwójki dzieci.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Damian Starościc

EU and ANZ Security Operations Centres Manager | IBM

Damian Starościc. SOC Man. Z Wrocławskim oddziałem X-Force Command Center związany od 2013 roku. W tym czasie miał przyjemność budować centra bezpieczeństwa dedykowane dla klientów USA, KSA, ale przede wszystkim Australii & Nowej Zelandii oraz Europy. Ostanie dwa nadzoruje bezpośrednio we współpracy z zespołami zlokalizowanymi zarówno globalnie, jak też „wyłącznie” w Europie, dla klientów o stricte kontynentalnych wymaganiach. Wcześniej pracownik IBM w oddziale zagranicznym oraz współtwórca SOC w GSK.

Absolwent kilku kierunków studiów. Kolekcjoner ramek z certyfikatami, dyplomami i podziękowaniami. Prawdziwą radość sprawia mu przede wszystkim czas spędzony z rodziną i sumienne wykonywanie obowiązków w zakresach „mąż” i „tata”.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Michał Kurek

Partner, KPMG Consulting, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w Polsce i CEE

Kieruje zespołem ekspertów stanowiącym regionalne centrum kompetencyjne KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada bogate, przeszło 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Lider polskiego oddziału OWASP oraz aktywny członek organizacji ISSA i ISACA. Dodatkowo pełni rolę mentora SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: CISM, CISSP, GICSP, CISA, GDSA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSPJAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.

Absolwent kilku kierunków studiów. Kolekcjoner ramek z certyfikatami, dyplomami i podziękowaniami. Prawdziwą radość sprawia mu przede wszystkim czas spędzony z rodziną i sumienne wykonywanie obowiązków w zakresach „mąż” i „tata”.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Sprawdź szczegóły
o prelegentach Kongresu