Ścieżka tematyczna

Wyzwania sektorowe

Czego możemy nauczyć się od siebie

Poznaj oraz porównaj różnorodne podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze OT, Przemyśle 4.0, sektorze publicznym i bankach. Odkryj, czego można się nauczyć z rynków regulowanych i nieregulowanych. Poznaj możliwości finansowania Twojej strategii cyberbezpieczeństwa. Dowiedz się o zmieniającej się sytuacji prawnej i wymogach branżowych oraz najlepszych strategiach na przyszłość.

Prelegenci ścieżki

Tomasz Bujała

Cyber Security Manager Fortum | Członek Rady Programowej

Absolwent studiów informatycznych ze specjalizacją w zakresie sieci komputerowych oraz ekonomicznych z dyplomem Master of Business Administration. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem organizowanych przez SGH w Warszawie. Od ponad 10 lat związany z obszarami IT i cybersec.

Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych zdobywał w Getin Noble Banku S.A. Jako Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji w Grupie Ubezpieczeniowej Europa (GU Europa) oraz koordynator ds. bezpieczeństwa przy Sztabie Zarządzania Kryzysowego w GU Europa brał udział m.in. w opracowywaniu i koordynowaniu planów DRP (Disaster Recovery Plan) oraz uczestniczył w rozwoju planów BCP (Business Continuity Planning). W GU Europa był odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D).

Obecnie jako Cyber Security Manager w Fortum odpowiada m.in. za spełnienie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz kieruje, koordynuje i wspiera działania związane z cyberbezpieczeństwem w ramach jednej z dywizji Fortum dla obszarów biznesowych m.in. w krajach skandynawskich, czy Indii. W GU Europa był odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D). Obecnie jako Cyber Security Manager w Fortum odpowiada m.in. za spełnienie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz kieruje, koordynuje i wspiera działania związane z cyberbezpieczeństwem w ramach jednej z dywizji Fortum dla obszarów biznesowych m.in. w krajach skandynawskich, czy Indii. Posiada potwierdzone certyfikatami kompetencje w zakresie administrowania sieciami CCNA, zarządzania projektami wg. Prince 2 oraz audytorskie jako Audytor wiodący SZBI wg. ISO/IEC 27001:2013. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz IT jak również prelegent na konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa IT. Członek organizacji ISACA. Wieloletni członek rady programowej konferencji Technology Risk Management.

Wystąpienie

Tytuł: Wyzwania i zagrożenia dla sektora OT w erze cyfrowej

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor OT #zagrożenia cyberbezpieczeństwa #wyzwania #era cyfrowa

Michał Kępowicz

Członek Zarządu Philips Polska | Członek Zarządu Izby POLMED

Michał Kępowicz,
członek zarządu Philips Polska, dyrektor GPA/ B2G/ Market Access, oraz członek zarządu Izby POLMED. W Philips odpowiedzialny jest za budowanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami. Inicjator i koordynator projektów dot. innowacyjnej onkologii, zielonej transformacji opieki zdrowotnej (w ramach SDGs), rozwijania technologii DWR do gromadzenia i przetwarzania danych medycznych.

Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego sektorowego Komitetu Sterującego EFSI w Ministerstwie Zdrowia. Lider zespołów, które opracowały m.in. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, koncepcję i wdrożenie centrów symulacji medycznej w uczelniach medycznych, założenia opieki długoterminowej w oparciu o model DDOM, podstawy systemu opieki koordynowanej (przy współpracy z Bankiem Światowym). Przed dołączeniem do Ministerstwa był głównym ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Negocjator programów europejskich (w tym programów operacyjnych POIŚ, POKL, POWER MF EOG/Norway Grants, SPPW), ekspert od zarządzania projektami międzynarodowymi oraz inicjatywami dot. szeroko pojętej innowacyjności. Właściciel certyfikatów metodologii zarządzania (Lean CI, Agile OM, CM, M_o_R, MoP, MPS, P3O, Prince2). Absolwent studiów/studiów podyplomowych SGH, UW, KSAP, UŁ. Wielokotnie nagradzany za osiągnięcia w sferze publicznej (MZ, CMKP) oraz w działalności biznesowej (Philips CEO CEE Awards – 2016, 2018, 2021).

Wystąpienie

Tytuł: Model organizacji ochrony zdrowia cyfrowo bezpiecznej – potencjał, korzyści ze stosowania i rekomendacje w standardach postępowania z użyciem cyfrowych wyrobów medycznych, nowych technologii i AI

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #ochrona zdrowia #medycyna # AI #cyberbezpieczeństwo #wyroby medyczne #standardy

Dr nauk med.

Rafał Staszewski

Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych

Wystąpienie

Tytuł: Cyfrowy ślad pacjenta – bezpieczeństwo danych pacjenta w leczeniu i badaniach medycznych

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #ochrona zdrowia #medycyna #leczenie #badania #dane pacjenta #cyberbezpieczeństwo  #standardy

Andrzej Cieślak

Prezes Dynacon | Członek Rady Programowej

Założyciel i CEO Dynacon, wiodącego lidera na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności dla sektorów: energetycznego, chemicznego, paliwowego, transportu, zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucję, ochrony zdrowia, przemysłu spożywczego, infrastruktury cyfrowej a także programowania i komunikacji systemów OT.

Dynacon jako pierwsza firma z obszaru komunikacji i bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania OT podpisała trójporozumienie z Ministrem Cyfryzacji i Dyrektorem NASK o przystąpieniu do rządowego programu WSPÓŁPRACY W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE.

Firma Dynacon uczestniczy w rządowym projekcie budowy systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, poddając swoje produkty i usługi jako jedni z pierwszych w Polsce, certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Jako uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej jest certyfikowanym partnerem światowej klasy renomowanych producentów automatyki przemysłowej.
Od wielu lat jest liderem z zakresu najnowszych technologii w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

Autor licznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i technologii łączności w przemyśle.
Jako renomowany specjalista opracował unikalne rozwiązania IDCS-AIN, specjalnie zaprojektowane do zarządzania i zabezpieczania sieci komunikacyjnych w przemysłowych systemach sterowania i środowiskach IT/OT.

Absolwent Abertay University w Dundee, w Wielkiej Brytanii, na kierunku „Ethical Hacking&Computer Security”, którego dyplom potwierdza wysokie światowe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych i informatycznych.

Członek licznych grup doradczych i zespołów roboczych ds. cyberbezpieczeństwa instytucji rządowych.
Egzaminator i wykładowca oraz posiadacz licznych certyfikatów kompetencyjnych np.: CCIE #48567 (CISCO Certified Internetwork Expert), Instructor CCIE, SCPIN, MASE Sec, CompTIA sec+, CCDP, CCNP Sec, MCSE Sec, CCNA Industrial, Instructor ITQ, CCNP security, CCDP, Linux Lev 0-4, ISO 27001 Auditor, Prince 2 practitioner, CCAI, NSA Recognition, VCP-DCV i innych.

Wystąpienie

Tytuł: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Sektorach OT (Operational Technology)

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor OT #zarządzanie #cyberbezpieczeństwo

Iwona Masłoń

Dyrektor ds. Ryzyka Biznesowego w UBS

Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego w różnych obszarach IT, ostatnie 6 lat w Cybersecurity. Pracując w IBM była odpowiedzialna za dostarczanie usług cyber bezpieczeństwa dla największych klientów z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Obecnie zajmuje się wzmacnianiem odporności technologicznej w UBS, w szczególności budowaniem odporności cybernetycznej. Interesuje się nowoczesną technologią i sztuczną inteligencją.

Wystąpienie

Tytuł: Recovery: Klucz do Cyber-odporności Finansowej Twierdzy

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #finanse #cyber ataki #przywracanie usług infrastruktura #krytyczne elementy #cyberbezpieczeństwo

Debata

Grzegorz Długajczyk

Director | Operational Risk, Cyber and Security Control UBS
| Członek Rady Programowej

Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w obszarach cyberbezpieczeństwa, ryzyka operacyjnego oraz zgodności regulacyjnej podmiotów ściśle regulowanych sektora bankowego.
Karierę zawodową rozpoczynał w jednostce administracji publicznej, gdzie przez kilka lat, z sukcesem tworzył i kierował obszarem IT wprowadzając wiele innowacyjnych usprawnień. Był również odpowiedzialny za kluczowe obszary usług bezpieczeństwa danych w Allstate w USA, oraz nadzorował obszary zarządzania ryzykiem informacji, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa fizycznego w ING Bank. Obecnie, w ramach UBS nadzoruje obszary związane z ryzykiem technologicznym oraz cybersecurity.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończył z wyróżnieniem kierunki inżynierii oprogramowania i informatykę stosowaną oraz podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe pre-MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Posiada liczne certyfikacje w domenie Cyber, m.in. SC-100 – Azure Security Architect, CPEH – Certified Professional Ethical Hacker, CNFE – Certified Network Forensics Examiner, CVA – Certified Vulnerability Assessor, CSLO – Certified Security Leadership Officer oraz CISSO – Certified Information Systems Security Officer.
Prywatnie pasjonat i praktyk dalekowschodnich sztuk walki oraz wszelkiej formy aktywności fizycznej.

Wystąpienie

Moderator debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Jan Szajda

Współwłaściciel oraz CEO w IDENTT

Jan Szajda, absolwent informatyki ze specjalizacją w sieciach komputerowych, uzupełnił swoją edukację zdobyciem tytułu Master of Business Administration oraz ukończeniem studiów podyplomowych z zarządzania cyberbezpieczeństwem na SGH w Warszawie. Zawodowo związany z IT i cyberbezpieczeństwem przez ponad 10 lat, zdobył praktyczną wiedzę w różnych sektorach.

W Getin Noble Banku S.A. zgłębiał wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Pracując dla Grupy Ubezpieczeniowej Europa, pełnił rolę Kierownika Biura Bezpieczeństwa, gdzie zajmował się planami DRP i strategiami BCP, a także doprowadzał do zgodności z regulacjami KNF.
Kluczową rolę w karierze Szajdy odegrało stanowisko Cyber Security Managera w Fortum, gdzie był odpowiedzialny za działania związane z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz za koordynowanie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem w różnych regionach, w tym w Skandynawii i Indiach.
Następnie, w firmie Identt, Jan Szajda przejął kluczowe obowiązki, kształtując politykę bezpieczeństwa i nadzorując operacje związane z ochroną danych i infrastruktury technicznej. Jego praca miała zasadnicze znaczenie dla utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, co miało bezpośredni wpływ na reputację i stabilność firmy w środowisku cyfrowym.

Szajda jest również posiadaczem certyfikatów branżowych, w tym CCNA, Prince 2 i ISO/IEC 27001, co potwierdza jego techniczne umiejętności. Aktywnie uczestniczy w konferencjach branżowych jako prelegent, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, a także jest członkiem ISACA i rad programowych, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój sektora.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #zarządzanie #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Maksym Nowak

Kyndryl

Maksym specjalizuje się w bezpieczeństwie chmury publicznej oraz bezpieczeństwie danych i aplikacji. Jest współautorem kontroli chmurowych pod egidą Cloud Security Alliance. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami systemów bezpieczeństwa. Przez 8 lat zajmował się bezpieczeństwem w branży finansowej.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Wojciech Wodo

Politechnika Wrocławska

Jest adiunktem na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, byłym szefem działu badań i rozwoju w PayEye sp. z o.o. oraz doradcą zarządu ds. biometrii i cyberbezpieczeństwa w Identt sp. z .o.o. Uzyskał stopień doktora w dyscyplinie informatyka z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. Dr Wodo specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie, w szczególności w bankowości cyfrowej, tożsamości elektronicznej i biometrii. Pan Wodo współpracował ze Związkiem Banków Polskich oraz Warszawskim Instytutem Bankowości przy tworzeniu raportów branżowych dotyczących tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwa bankowości. Ukończył także program Top 500 Innovators w Haas School of Business UC Berkeley. Dr Wodo jest współautorem monografii zatytułowanej „Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, poziomu jego wdrożenia oraz scenariuszy wykorzystania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną” opublikowanej w 2023 roku.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość  #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Iwona Masłoń

Dyrektor ds. Ryzyka Biznesowego w UBS

Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego w różnych obszarach IT, ostatnie 6 lat w Cybersecurity. Pracując w IBM była odpowiedzialna za dostarczanie usług cyber bezpieczeństwa dla największych klientów z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Obecnie zajmuje się wzmacnianiem odporności technologicznej w UBS, w szczególności budowaniem odporności cybernetycznej. Interesuje się nowoczesną technologią i sztuczną inteligencją.

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #finanse #cyber ataki #przywracanie usług infrastruktura #krytyczne elementy #cyberbezpieczeństwo

Sprawdź szczegóły
o prelegentach Kongresu

Kongres CyberTrust
Wrocław

28-29 Listopada 2023