Prelegenci

Mgr/MSC

Ray Sylvain

Menedżer strategiczny i prezes Smartech IT

Służył przez 13 lat w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Po służbie m.in. analityk finansowy w Electric Power Research Institute, pracownik Departamentu Stanu USA, oraz menedżer dostarczający usługi IT na potrzeby amerykańskich służb zbrojnych. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Notre Dame de Namur w Kaliforni oraz z obszaru przywództwa i cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie San Diego.

Wystąpienie

Tytuł: The Cybersecurity Trends and Threats Impacting Poland Today

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #Trendy cyberbezpieczeństwa #Zagrożenia w cyberprzestrzeni #Ochrona informacji w Polsce

Steve Hill

Deputy Group CISO, Credit Suisse

Wystąpienie

Tytuł: Przyszłość cyberbezpieczeństwa na świecie

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #przyszłość #bezpieczeństwo #cyberbezpieczeństwo

Piotr Ciepiela

Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, Partner EY

Jonasz Danilewicz

Technology Consulting, Manager, Ekspert ds. technologii informatycznych EY Polska, emeging tech EY GDS

Światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i systemów kontroli przemysłowej (ICS). Piotr jest współzałożycielem zespołów technologii operacyjnych (OT) i IoT w EY.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów OT i bezpieczeństwa cybernetycznego, wspiera rządy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Wnosi wkład w tworzenie obowiązujących przepisów, metod i standardów.

Przed objęciem tej roli Piotr pełnił rolę Lidera Zespołu ds Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej w EMEIA, Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT (Operational Technology) oraz IoT (internet of Things) w EY. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i automatyki przemysłowej. Ponad 17 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie bezpieczeństwa OT i IoT na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Jest współautorem książki o infrastrukturze krytycznej oraz licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa ICS i SCADA. Prowadzi wykłady na konferencjach związanych z regulacjami dotyczącymi infrastruktury krytycznej.

Piotr posiada tytuł magistra kryptografii i sieci komputerowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jonasz jest ekspertem ds. technologii informatycznych. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dotyczących systemów przemysłowych. Projektuje i wdraża systemy informatyczne (ERP, MES, LIMS, CRM, BI), nadzoruje zespoły Inżynierów ds. Automatyzacji i IT. Entuzjasta technologii AR/VR i Blockchain w przemyśle.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyczny.

Wystąpienie

Tytuł: Komputery kwantowe – kwantowa rewolucja i postkwantowe bezpieczństwo

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #komputery kwantowe #bezpieczeństwo #rozwój

Inka Karppinen

Główny naukowiec behawioralny w CybSafe

Dr Inka Karppinen jest głównym naukowcem behawioralnym w CybSafe, wielokrotnie nagradzanej platformie zarządzania ryzykiem ludzkim, koncentrującej się na analizie behawioralnej. Jest również honorowym pracownikiem naukowym University College London (UCL).

Inka interesuje się wszystkimi aspektami pomagania ludziom, co prowadzi ją na wyjątkową ścieżkę obejmującą zarówno przemysł, jak i środowisko akademickie. Posiada tytuł magistra i doktora nauk o bezpieczeństwie i kryminalistyce z University College London (UCL) oraz tytuł magistra psychologii pracy z Birkbeck. Jest dyplomowanym psychologiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS), ekspertem Security, Privacy, Identity, Trust Engagement NetworkPlus (Sprite+) oraz członkiem Global Association of Applied Behavioural Scientists (GAABS). W CybSafe jej rolą jest dodanie magicznej posypki BS (Behavioural Science!) do produktu poprzez zastosowanie technik badawczych metodami mieszanymi w celu zaprojektowania praktycznych rozwiązań cyfrowych. Prowadzi również projekty związane z przywództwem, takie jak coroczny raport „Oh Behave!”. Uwielbia zmniejszać lukę badawczą między środowiskiem akademickim a praktyką, tworząc znaczący pozytywny wpływ na życie ludzi.

Wystąpienie

Tytuł: Going beyond Behavioral Science in Cyber Security.
What is Behavioural Science and how we apply it to influence people’s Cyber Security behaviours

Sesja plenarna

Język: angielski

Słowa klucze: #czynnik ludzki #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie ryzykiem cybernetycznym #świadomość #bezpieczeństwo

Agnieszka Kwiecień

Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego
Politechnika Wrocławska / WCSS
| Członek Rady Programowej

Wystąpienie

Moderator debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Adriyan Pavlykevych

Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w SoftServe

Adriyan jest odpowiedzialny za zapewnienie wizji technologicznej i przywództwa w rozwoju i wdrażaniu programu technologii informatycznych (IT) w całej firmie. Kieruje planowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa w celu wspierania zarówno rozproszonych, jak i scentralizowanych operacji biznesowych w celu zapewnienia bardziej efektywnych i korzystnych kosztowo operacji IT w całym przedsiębiorstwie. Zaangażowany w innowacje i ciągłą optymalizację, Adriyan wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie w branży do dalszego ulepszania procesów zarządzania firmą w celu osiągnięcia przyspieszonej, bezproblemowej wydajności.

Pod jego kierownictwem funkcja ІТ w SoftServe została zreorganizowana w organizację zorientowaną na usługi z solidnymi procesami, wdrażającą system zarządzania IT oparty na ITIL (ITSM). Jego poziom zawodowy i osobiste osiągnięcia w rozwoju działu IT SoftServe zostały docenione nagrodami Best CIO w 2009 i 2010 roku przez wiodący ukraiński magazyn technologiczny Computer Review.

Adriyan ukończył Politechnikę Lwowską i uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie inżynierii elektrycznej.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Michał Żyjewski

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Leszek Klimowicz

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Informacji Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe | Politechnika Wrocławska

Emerytowany oficer Polskiej Policji, współtwórca komórki dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat ścigał cyberprzestępców.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie Kryminalistyki w procesie karnym. Ukończył również Menedżerskie Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przez wiele lat zajmował się reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa IT zgłaszane przez podmioty publiczne i prywatne, analizą: logów systemowych dostarczonych przez te podmioty, złośliwego oprogramowania, urządzeń mobilnych oraz jednostek komputerowych w związku z działaniami cyberprzestępców. Prowadził wiele działań prewencyjnych dotyczących zagrożeń w sieci Internet w podmiotach prywatnych i publicznych. Zajmował się wymianą informacji z działami CERT zlokalizowanymi w ramach instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. Brał udział w szeregu krajowych i zagranicznych szkoleń związanych z bezpieczeństwem IT.

Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa Informacji WCSS PWr.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Tymoteusz Przybylski

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz MBA w zakresie zarządzania IT. Brał udział w realizacji projektów wdrożenia systemów IT o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskich. Obecnie zarządza Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, organizacją odpowiedzialną za utrzymanie i rozwój usług IT w Gminie Wrocław, w tym za podnoszenie ich poziomu bezpieczeństwa. W ostatnim czasie CUI uzyskało certyfikację w zakresie normy ISO/IEC 27001:2022 oraz utrzymało certyfikat ISO/IEC 20000:2018.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Security Operations Center: rodzaje, korzyści i wyzwania nowoczesnej cyberochrony

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #security operation center  #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #cyber ochrona

Łukasz Guździoł

Przewodniczący Rady Programowej, Chief Information Security Officer PL, Director, UBS, Członek zarządu ISSA Polska

Wystąpienie

Moderator debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Maciej Szot

Dyrektor Zarządzający Eurofins GSC IT Polska

Maciej Szot – Dyrektor Zarządzający Eurofins GSC IT Polska oraz szef departamentu bezpieczenstwa informacji w korporacji Eurofins Scientific, gdzie kieruje zespołem 200 specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ukończył studia z zakresu telekomunikacji na AGH w Krakowie oraz MBA, posiada certyfikaty CISM i CIA.

Przed Eurofins pracował dla Heineken i PwC w rolach związanych z audytem i bezpieczeństwem. Był spikerem na H-ISAC European Summit 2023 oraz forum Techrisk 2020. Prywatnie jest miłośnikiem historii, obserwacji kosmicznych i podróży samochodem, oraz jest dumny z bycia ojcem dwójki dzieci.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Damian Starościc

EU and ANZ Security Operations Centres Manager | IBM

Damian Starościc. SOC Man. Z Wrocławskim oddziałem X-Force Command Center związany od 2013 roku. W tym czasie miał przyjemność budować centra bezpieczeństwa dedykowane dla klientów USA, KSA, ale przede wszystkim Australii & Nowej Zelandii oraz Europy. Ostanie dwa nadzoruje bezpośrednio we współpracy z zespołami zlokalizowanymi zarówno globalnie, jak też „wyłącznie” w Europie, dla klientów o stricte kontynentalnych wymaganiach. Wcześniej pracownik IBM w oddziale zagranicznym oraz współtwórca SOC w GSK.

Absolwent kilku kierunków studiów. Kolekcjoner ramek z certyfikatami, dyplomami i podziękowaniami. Prawdziwą radość sprawia mu przede wszystkim czas spędzony z rodziną i sumienne wykonywanie obowiązków w zakresach „mąż” i „tata”.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Michał Kurek

Partner, KPMG Consulting, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w Polsce i CEE

Kieruje zespołem ekspertów stanowiącym regionalne centrum kompetencyjne KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada bogate, przeszło 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Lider polskiego oddziału OWASP oraz aktywny członek organizacji ISSA i ISACA. Dodatkowo pełni rolę mentora SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: CISM, CISSP, GICSP, CISA, GDSA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSPJAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.

Absolwent kilku kierunków studiów. Kolekcjoner ramek z certyfikatami, dyplomami i podziękowaniami. Prawdziwą radość sprawia mu przede wszystkim czas spędzony z rodziną i sumienne wykonywanie obowiązków w zakresach „mąż” i „tata”.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Przywództwo w Cyberbezpieczeństwie. Jak dziś być dobrym liderem bezpieczeństwa?

Sesja Plenarna

Język: polski

Słowa klucze: #przywództwo #cyberbezpieczeństwo #zarządzanie #lider

Dariusz Czerniawski

Senior Manager Information Security Policies & Controls EuroFins
| Członek Rady Programowej

Darek jest doświadczonym menedżerem z ponad 15-letnim stażem w obszarze bezpieczeństwa IT. Jego głównym obszarem zainteresowań jest bezpieczeństwo danych w chmurze oraz zarządzanie ryzykiem i kontrolami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji (poczas jej całego cyklu życia). Jest ekspertem we wdrażaniu zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji oraz posiada bogate doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu (opartej na analizie ryzyka) strategii bezpieczeństwa informacji na poziomie globalnym.

Umiejętności rozwijał w firmach z różnych branż, w tym data management, OIL & Gas, government oraz finance, gdzie z powodzeniem kierował zespołami, projektami oraz realizował cele biznesowe organizacji. Jego doświadczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji przyczyniło się do objęcia stanowisk kierowniczych na poziomie globalnym, gdzie zarządza międzynarodowymi projektami i zespołami z różnych krajów i kultur.

Jest członkiem ISACA Warsaw Chapter i Rady Dyrektorów Cloud Security Aliance Polska.

Wystąpienie

Tytuł: Cloud Security Alliance – co, gdzie, i jak?

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #cloud #bezpieczeństwo #cyberbezpieczeństwo #CSA

Łukasz Bydłosz

Wiceprezes ISACA Katowice Chapter | audytor IT w Santander Consumer Bank

Wiceprezes ISACA Katowice Chapter, audytor IT w Santander Consumer Bank.
Z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem IT związany od ponad 20 lat. Audytorem IT jest od roku 2006. Przez 10 lat w Banku BPH SA (na przestrzeni tego czasu była to grupa BACA, Unicredit, i GE Capital), a następnie w Banku Alior, Zrzeszenia Banków Polskiej Spółdzielczości i Santander Consumer Bank.

Wystąpienie

Tytuł: Kariera w ITSec na sterydach czyli inwestycja w certyfikaty
– od CSX Cybersecurity Practitioner (CSX-P) do Certified Information Security Manager® (CISM®)

Ekosystem
Cyberbezpieczeńswa

Język: polski

Słowa klucze: #ITSec #certyfikaty #kariera #CSX #CSX-P #CISM #rozwój

Artur Maciąg

IT Risk and Controls, Training, Awareness and Culture Executive UBS | Członek Rady Programowej

Analityk ludzkich zachowań w obszarze bezpieczeństwa, również w cyberprzestrzeni, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu korporacyjnych procesów dla globalnego rynku finansowego. Łączy naukowe doświadczenia, jako doktor fizyki w zakresie teoretycznych modeli z wieloletnią praktyką inżynierską w obszarach bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa usług cyfrowych. Aktywny działacz w obszarze budowania świadomości cyber zagrożeń, popularyzacji modeli i języków używanych do zarządzania ryzykiem technologicznym. Opiekun Inicjatywy Kultury Bezpieczeństwa – społecznej aktywności na rzecz bezpłatnego dostępu do profesjonalnej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Prelegent lokalnych konferencji, współtwórca TechRisk-a, certyfikowany praktyk zarządzania ryzykiem i kontrolami IT. Aktualnie rzucający wyzwanie starym praktykom testów phishingowych i “pruskiego modelu edukacji” w zakresie przeciwdziałania atakom z użyciem inżynierii społecznej.

Wystąpienie

Moderator debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Agnieszka Sokołowska

Dyrektor, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Członek Rady Programowej

Od kilkunastu lat zajmuję się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. W 2009 r. podjęłam pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, w którym zajmowałam się zarządzaniem kryzysowym w województwie, analizą prognoz meteorologicznych oraz planowaniem operacyjnym. Praktyka ta, dała mi szansę rozwoju i awansu od stanowiska referenta do stanowiska głównego specjalisty. Ponadto doświadczenie to, było bodźcem do zatrudnienia się w 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) gdzie pracuję do dziś. W UMWD początkowo na stanowisku głównego specjalisty, zajmowałam się planowaniem operacyjnym, po roku pracy otrzymałam awans na stanowisko kierownika, następnie przyjęłam obowiązki Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, które pełnię do dziś. W trakcie pracy w UMWD otrzymałam również inne dodatkowe obowiązki tj. Pełnomocnika ds. Ochrony Niejawnych oraz Inspektora Ochrony Danych. Moje obowiązki związane są z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego to np. wsparciem finansowym służb, inspekcji straży, organizacją konkursów
w zakresie bezpieczeństwa publicznego, organizacją konferencji, szkoleń o tematyce bezpieczeństwa publicznego. Ponadto jestem pomysłodawca szeregu inicjatyw edukacyjnych z tego obszaru. Działania związane z ochrona informacji niejawnych to m.in. opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji oraz szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ogólny nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie postępowań sprawdzających. Ochrona danych osobowych, czyli praca jako Inspektor Ochrony Danych to przede wszystkim realizacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Martyna Wilk

Specjalistka ds. cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

politolożka
twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT”
redaktorka prowadząca pisma „IT w Administracji” (2011–2017)
autorka książek i publikacji o tematykach: kulturalna, społeczna; technologiczna/internetowa
członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet (2017–2022)
mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2022)
Mobilna Doradczyni Sektora 3.0 (2018–2022)
absolwentka Szkoły Liderów PAFW (rocznik 2021)
członkini Rady Pracodawców Uniwestytetu SWPS (2023–2025)

Pomysłodawczyni konferencji Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego prowadzi audycję radiową #CyberLUz w Akademickim Radiu LUZ, poświęconą tematyce cyfryzacji w kontekście społecznym. Rozwija projekty dotyczące m.in.: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, uzależnień od nowych technologii, cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Edukuje w tych tematach osoby fizycznie i organizacje z Wrocławia, z Dolnego Śląska, z Polski, z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. W codziennej pracy współpracuje m.in. z: samorządem, jednostkami kultury, uczelniami, radami osiedli, szkołami, NGO, firmami, administracją unijną.

Wystąpienie

Panelistka debaty:
Świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego

Ekosystem cyberbezpieczeństwa

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo
#wyzwania #świadomość #nawyki #społeczeństwo #era cyfrowa

Tomasz Bujała

Cyber Security Manager Fortum | Członek Rady Programowej

Absolwent studiów informatycznych ze specjalizacją w zakresie sieci komputerowych oraz ekonomicznych z dyplomem Master of Business Administration. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem organizowanych przez SGH w Warszawie. Od ponad 10 lat związany z obszarami IT i cybersec.

Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych zdobywał w Getin Noble Banku S.A. Jako Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji w Grupie Ubezpieczeniowej Europa (GU Europa) oraz koordynator ds. bezpieczeństwa przy Sztabie Zarządzania Kryzysowego w GU Europa brał udział m.in. w opracowywaniu i koordynowaniu planów DRP (Disaster Recovery Plan) oraz uczestniczył w rozwoju planów BCP (Business Continuity Planning). W GU Europa był odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D).

Obecnie jako Cyber Security Manager w Fortum odpowiada m.in. za spełnienie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz kieruje, koordynuje i wspiera działania związane z cyberbezpieczeństwem w ramach jednej z dywizji Fortum dla obszarów biznesowych m.in. w krajach skandynawskich, czy Indii. W GU Europa był odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D). Obecnie jako Cyber Security Manager w Fortum odpowiada m.in. za spełnienie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz kieruje, koordynuje i wspiera działania związane z cyberbezpieczeństwem w ramach jednej z dywizji Fortum dla obszarów biznesowych m.in. w krajach skandynawskich, czy Indii. Posiada potwierdzone certyfikatami kompetencje w zakresie administrowania sieciami CCNA, zarządzania projektami wg. Prince 2 oraz audytorskie jako Audytor wiodący SZBI wg. ISO/IEC 27001:2013. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz IT jak również prelegent na konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa IT. Członek organizacji ISACA. Wieloletni członek rady programowej konferencji Technology Risk Management.

Wystąpienie

Tytuł: Wyzwania i zagrożenia dla sektora OT w erze cyfrowej

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor OT #zagrożenia cyberbezpieczeństwa #wyzwania #era cyfrowa

Michał Kępowicz

Członek Zarządu Philips Polska | Członek Zarządu Izby POLMED

Michał Kępowicz,
członek zarządu Philips Polska, dyrektor GPA/ B2G/ Market Access, oraz członek zarządu Izby POLMED. W Philips odpowiedzialny jest za budowanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami. Inicjator i koordynator projektów dot. innowacyjnej onkologii, zielonej transformacji opieki zdrowotnej (w ramach SDGs), rozwijania technologii DWR do gromadzenia i przetwarzania danych medycznych.

Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego sektorowego Komitetu Sterującego EFSI w Ministerstwie Zdrowia. Lider zespołów, które opracowały m.in. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, koncepcję i wdrożenie centrów symulacji medycznej w uczelniach medycznych, założenia opieki długoterminowej w oparciu o model DDOM, podstawy systemu opieki koordynowanej (przy współpracy z Bankiem Światowym). Przed dołączeniem do Ministerstwa był głównym ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Negocjator programów europejskich (w tym programów operacyjnych POIŚ, POKL, POWER MF EOG/Norway Grants, SPPW), ekspert od zarządzania projektami międzynarodowymi oraz inicjatywami dot. szeroko pojętej innowacyjności. Właściciel certyfikatów metodologii zarządzania (Lean CI, Agile OM, CM, M_o_R, MoP, MPS, P3O, Prince2). Absolwent studiów/studiów podyplomowych SGH, UW, KSAP, UŁ. Wielokotnie nagradzany za osiągnięcia w sferze publicznej (MZ, CMKP) oraz w działalności biznesowej (Philips CEO CEE Awards – 2016, 2018, 2021).

Wystąpienie

Tytuł: Model organizacji ochrony zdrowia cyfrowo bezpiecznej – potencjał, korzyści ze stosowania i rekomendacje w standardach postępowania z użyciem cyfrowych wyrobów medycznych, nowych technologii i AI

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #ochrona zdrowia #medycyna # AI #cyberbezpieczeństwo #wyroby medyczne #standardy

Dr nauk med.

Rafał Staszewski

Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych

Wystąpienie

Tytuł: Cyfrowy ślad pacjenta – bezpieczeństwo danych pacjenta w leczeniu i badaniach medycznych

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #ochrona zdrowia #medycyna #leczenie #badania #dane pacjenta #cyberbezpieczeństwo  #standardy

Andrzej Cieślak

Prezes Dynacon | Członek Rady Programowej

Założyciel i CEO Dynacon, wiodącego lidera na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności dla sektorów: energetycznego, chemicznego, paliwowego, transportu, zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucję, ochrony zdrowia, przemysłu spożywczego, infrastruktury cyfrowej a także programowania i komunikacji systemów OT.

Dynacon jako pierwsza firma z obszaru komunikacji i bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania OT podpisała trójporozumienie z Ministrem Cyfryzacji i Dyrektorem NASK o przystąpieniu do rządowego programu WSPÓŁPRACY W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE.

Firma Dynacon uczestniczy w rządowym projekcie budowy systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, poddając swoje produkty i usługi jako jedni z pierwszych w Polsce, certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Jako uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej jest certyfikowanym partnerem światowej klasy renomowanych producentów automatyki przemysłowej.
Od wielu lat jest liderem z zakresu najnowszych technologii w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

Autor licznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i technologii łączności w przemyśle.
Jako renomowany specjalista opracował unikalne rozwiązania IDCS-AIN, specjalnie zaprojektowane do zarządzania i zabezpieczania sieci komunikacyjnych w przemysłowych systemach sterowania i środowiskach IT/OT.

Absolwent Abertay University w Dundee, w Wielkiej Brytanii, na kierunku „Ethical Hacking&Computer Security”, którego dyplom potwierdza wysokie światowe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych i informatycznych.

Członek licznych grup doradczych i zespołów roboczych ds. cyberbezpieczeństwa instytucji rządowych.
Egzaminator i wykładowca oraz posiadacz licznych certyfikatów kompetencyjnych np.: CCIE #48567 (CISCO Certified Internetwork Expert), Instructor CCIE, SCPIN, MASE Sec, CompTIA sec+, CCDP, CCNP Sec, MCSE Sec, CCNA Industrial, Instructor ITQ, CCNP security, CCDP, Linux Lev 0-4, ISO 27001 Auditor, Prince 2 practitioner, CCAI, NSA Recognition, VCP-DCV i innych.

Wystąpienie

Tytuł: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Sektorach OT (Operational Technology)

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor OT #zarządzanie #cyberbezpieczeństwo

Grzegorz Długajczyk

Director | Operational Risk, Cyber and Security Control UBS
| Członek Rady Programowej

Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w obszarach cyberbezpieczeństwa, ryzyka operacyjnego oraz zgodności regulacyjnej podmiotów ściśle regulowanych sektora bankowego.
Karierę zawodową rozpoczynał w jednostce administracji publicznej, gdzie przez kilka lat, z sukcesem tworzył i kierował obszarem IT wprowadzając wiele innowacyjnych usprawnień. Był również odpowiedzialny za kluczowe obszary usług bezpieczeństwa danych w Allstate w USA, oraz nadzorował obszary zarządzania ryzykiem informacji, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa fizycznego w ING Bank. Obecnie, w ramach UBS nadzoruje obszary związane z ryzykiem technologicznym oraz cybersecurity.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończył z wyróżnieniem kierunki inżynierii oprogramowania i informatykę stosowaną oraz podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe pre-MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Posiada liczne certyfikacje w domenie Cyber, m.in. SC-100 – Azure Security Architect, CPEH – Certified Professional Ethical Hacker, CNFE – Certified Network Forensics Examiner, CVA – Certified Vulnerability Assessor, CSLO – Certified Security Leadership Officer oraz CISSO – Certified Information Systems Security Officer.
Prywatnie pasjonat i praktyk dalekowschodnich sztuk walki oraz wszelkiej formy aktywności fizycznej.

Wystąpienie

Moderator debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Maxim Nowak

Kyndryl

Maksym specjalizuje się w bezpieczeństwie chmury publicznej oraz bezpieczeństwie danych i aplikacji. Jest współautorem kontroli chmurowych pod egidą Cloud Security Alliance. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami systemów bezpieczeństwa. Przez 8 lat zajmował się bezpieczeństwem w branży finansowej.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Wojciech Wodo

Politechnika Wrocławska

Jest adiunktem na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, byłym szefem działu badań i rozwoju w PayEye sp. z o.o. oraz doradcą zarządu ds. biometrii i cyberbezpieczeństwa w Identt sp. z .o.o. Uzyskał stopień doktora w dyscyplinie informatyka z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. Dr Wodo specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie, w szczególności w bankowości cyfrowej, tożsamości elektronicznej i biometrii. Pan Wodo współpracował ze Związkiem Banków Polskich oraz Warszawskim Instytutem Bankowości przy tworzeniu raportów branżowych dotyczących tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwa bankowości. Ukończył także program Top 500 Innovators w Haas School of Business UC Berkeley. Dr Wodo jest współautorem monografii zatytułowanej „Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, poziomu jego wdrożenia oraz scenariuszy wykorzystania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną” opublikowanej w 2023 roku.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Jan Szajda

Współwłaściciel oraz CEO w IDENTT

Jan Szajda, absolwent informatyki ze specjalizacją w sieciach komputerowych, uzupełnił swoją edukację zdobyciem tytułu Master of Business Administration oraz ukończeniem studiów podyplomowych z zarządzania cyberbezpieczeństwem na SGH w Warszawie. Zawodowo związany z IT i cyberbezpieczeństwem przez ponad 10 lat, zdobył praktyczną wiedzę w różnych sektorach.

W Getin Noble Banku S.A. zgłębiał wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Pracując dla Grupy Ubezpieczeniowej Europa, pełnił rolę Kierownika Biura Bezpieczeństwa, gdzie zajmował się planami DRP i strategiami BCP, a także doprowadzał do zgodności z regulacjami KNF.
Kluczową rolę w karierze Szajdy odegrało stanowisko Cyber Security Managera w Fortum, gdzie był odpowiedzialny za działania związane z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz za koordynowanie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem w różnych regionach, w tym w Skandynawii i Indiach.
Następnie, w firmie Identt, Jan Szajda przejął kluczowe obowiązki, kształtując politykę bezpieczeństwa i nadzorując operacje związane z ochroną danych i infrastruktury technicznej. Jego praca miała zasadnicze znaczenie dla utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, co miało bezpośredni wpływ na reputację i stabilność firmy w środowisku cyfrowym.

Szajda jest również posiadaczem certyfikatów branżowych, w tym CCNA, Prince 2 i ISO/IEC 27001, co potwierdza jego techniczne umiejętności. Aktywnie uczestniczy w konferencjach branżowych jako prelegent, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, a także jest członkiem ISACA i rad programowych, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój sektora.

Wystąpienie

Panelista debaty:
Wpływ nowoczesnych technologii na cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Wyzwania
sektorowe

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #zarządzanie #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Maxim Nowak

Kyndryl

Maksym specjalizuje się w bezpieczeństwie chmury publicznej oraz bezpieczeństwie danych i aplikacji. Jest współautorem kontroli chmurowych pod egidą Cloud Security Alliance. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami systemów bezpieczeństwa. Przez 8 lat zajmował się bezpieczeństwem w branży finansowej.

Wystąpienie

Tytuł: Zero Trust – czym jest, jak zaimplementować i jak oddzielamy ziarno od plewy

Cybersecurity
Reinvented

Język: polski

Słowa klucze: #ZeroTrust
#cloud

Anna Krakowiak

Kyndryl

W codziennej pracy obsługuje incydenty cyberbezpieczeństwa i pomaga usuwać ich skutki. Doradzała podmiotom prywatnym i publicznym, w tym organizacjom na szczeblu rządowym i federalnym, pomagając wyznaczać kierunki w związku z zapobieganiem i obsługą incydentów ransomware.

Wystąpienie

Tytuł: Nowatorske podejście do obsługi incydentów i zachowania ciągłości działania oprogramowania ransomware

Cybersecurity
Reinvented

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #ransomware #oprogramowanie #incydenty

Adam Grodecki

CX CTO Nokia w Polsce

Adam P. Grodecki posiada ponad 24 lata doświadczenia na rynku teleinformatycznym i pracował dla takich operatorów jak Charter Communications (USA), Orange Polska (R&D) i Orange Francja (R&D), Al Jeel Al Jadeed (Libia), Orange Armenia, Orange Jordan oraz dostawców takich jak Hawlett-Packard, Huawei i Alcatel-Lucent.

W Nokia od 2015 roku odpowiada za wyznaczanie nowych, strategicznych kierunków w zakresie technologii oferowanych w Polsce i w regionie ze szczególnym naciskiem na innowacyjność rozwiązań dla nowych projektów w oparciu o produkty, rozwiązania i usługi, wpływając pozytywnie na percepcję i znajomość marki i rozwiązań firmy Nokia.

Piotr Wróbel

Nokia

Wystąpienie

Tytuł: Prywatne bezpieczne sieci 5G dla przedsiębiorstw i samorządów

Cybersecurity
Reinvented

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #5G #przedsiębiorcy #samorządowcy #bezpieczeństwo #pasmo n77

Wojciech Wodo

Politechnika Wrocławska

Jest adiunktem na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, byłym szefem działu badań i rozwoju w PayEye sp. z o.o. oraz doradcą zarządu ds. biometrii i cyberbezpieczeństwa w Identt sp. z .o.o. Uzyskał stopień doktora w dyscyplinie informatyka z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. Dr Wodo specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie, w szczególności w bankowości cyfrowej, tożsamości elektronicznej i biometrii. Pan Wodo współpracował ze Związkiem Banków Polskich oraz Warszawskim Instytutem Bankowości przy tworzeniu raportów branżowych dotyczących tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwa bankowości. Ukończył także program Top 500 Innovators w Haas School of Business UC Berkeley. Dr Wodo jest współautorem monografii zatytułowanej „Analiza ekosystemu tożsamości cyfrowej w Polsce, poziomu jego wdrożenia oraz scenariuszy wykorzystania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną” opublikowanej w 2023 roku.

Wystąpienie

Tytuł: Percepcja użytkowników i zastosowania systemów biometrycznych w obszarach płatności, bankowości i tożsamości cyfrowej

Cybersecurity
Reinvented

Język: polski

Słowa klucze: #sektor finansowy #finanse #bankowość #tożsamość cyfrowa #systemy biometryczne #cyberbezpieczeństwo #nowoczesne technologie #perspektywy

Thomas Locher

Senior DevOps Consultant

Thomas Locher jest starszym konsultantem DevOps, który swoją karierę zawodową spędził w dużym globalnym banku. Jego pasją jest pomaganie zespołom programistycznym w tworzeniu wysokiej klasy kodu. Jego misją jest umożliwienie programistom skoncentrowania się na problemie, a nie na pipingu. W związku z tym intensywnie pracował nad integracją wymogów regulacyjnych z przepływem DevSecOps, łącząc dwa bardzo różne światy: kreatywny i szybko zmieniający się świat DevOps z potrzebami organów regulacyjnych – szczegółową, bardzo dokładną i terminową dokumentacją. W wolnym czasie można go spotkać nad jeziorem łowiącego ryby lub remontującego swój 300-letni dom!

Wystąpienie

Tytuł: Incremental security controls in DevSecOps

Cybersecurity
Reinvented

Język: angielski

Słowa klucze: #struktura przyrostowego przepływu DevSecOps #kontrola #integracja #jakość #koszta #Framework #praktyka DevSecOps #proces #wymogi #regulacje

Szymon Ziółkowski

SoftServe

Szymon jest doświadczonym profesjonalistą pełniącym rolę lidera Cloud & DevOps Practice w Polsce. Jest odpowiedzialny za kultywowanie i wzmacnianie kompetencji i możliwości organizacyjnych w obszarze Cloud & DevOps. Koncentrując się na rozwoju biznesu, Szymon specjalizuje się w pozyskiwaniu nowych klientów, budowaniu strategicznych partnerstw i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Będąc oddanym liderem, Szymon stoi na czele postępu technologicznego, konsekwentnie identyfikując i wykorzystując najnowsze, jak i dopiero nadchodzące technologie. Jego proaktywne podejście gwarantuje, że Softserve pozostaje liderem w szybko zmieniającym się świecie IT. Najnowszym projektem Szymona jest strategiczna ocena wykorzystania GenAI w celu ulepszenia usług i rozwiązań. Swoim zaangażowaniem zapewnia wprowadzanie najnowocześniejszych osiągnięć w branży.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i pasji do posiadania najnowszej wiedzy technologicznej, Szymon jest siłą napędową sukcesu i rozwoju projektów Cloud & DevOps organizacji w Polsce.

Łukasz Niedźwiedzki

SoftServe

Entuzjasta technologii i lider z 15-letnim doświadczeniem w IT. Koncentruje się na rozwijających się organizacjach w oparciu o merytokrację, gdzie stawia się na rozwój talentów, biznes każdego dnia rośnie, a najnowsze technologie są podstawą postępu. Obecny cel Łukasza to rozwijanie modelu Cloud & DevOps Practice. Wspieranie niesamowitych liderów technologicznych i biznesowych to jego codzienność.
W przeszłości zarządzał programami

Security&Infrastructure dla światowej instytucji bankowej na świecie, pomagał we wdrażaniu nowych narzędzi bezpieczeństwa i modeli ryzyka, a także budowaniu banków od podstaw i ulepszaniu obecnie istniejących. Przez ostatnie 2 lata skupiał się na budowaniu Cloud & DevOps Practice w SoftServe, która została doceniona wieloma nagrodami w Polsce (IT Manager of Tomorrow 2023) i USA (DevOps Enterprise Summit 2023).

Prywatnie DadOps trójki dzieci, początkujący żeglarz i podróżnik.

Wystąpienie

Tytuł: Generatywna sztuczna inteligencja jako inicjatywa zwiększenia produktywności dla DevSecOp

Cybersecurity
Reinvented

Język: polski

Słowa klucze: #DevSecOp #AI #cyberbezpieczeństwo #produktywność #rozwój #przyszłość

Ireneusz Tarnowski

Cyberincident Coordinator, DFIR & CTI Expert, GCFA, CISSP, BTL1 Orange Polska | Członek Rady Programowej

Analityk cyberzagrożeń, który od wielu lat zajmuje się taktycznym oraz operacyjnym Cyber Threat Intelligence. Analizując zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz taktyki i techniki cyberataków ocenia możliwości ofensywne grup przestępczych, potencjalny wpływ na organizację i opracowuje plany reakcji na pojawiające się ataki. Lider w obszarze zarządzania cyberincydentami, gdzie będąc przez wiele lat koordynatorem incydentów dbał by były one prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, niejednokrotnie angażując się w analizy najtrudniejszych incydentów na poziomie technicznym. Angażując się w opracowywanie metod wykrywania oraz analizę zagrożeń szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej, przygotowuje techniczne oraz organizacyjne rozwiązania mające na celu zwiększanie poziomu bezpieczeństwa organizacji. Miłośnik defensywnego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Od czasu do czasu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami na krajowych konferencjach oraz prowadząc wykłady oraz szkolenia. Wykładowca kształcenia Cyberebzpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej.

Wystąpienie

Tytuł: DDoS jako
cyberbroń

Cyber Wojny

Język: polski

Słowa klucze: #cyber broń #cyberbezpieczeństwo
#DDoS #cyber wojny

Tomasz Zawadzki

Doradca Strategiczny Zarządu Inseqr Sp. z o.o. | Członek Rady Programowej

dr inż. Tomasz Zawadzki jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od tego czasu współpracował z wieloma jednostkami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo państwa, współtworzył m.in. system rejestrów państwowych czy pion bezpieczeństwa w NASK-PIB. W 2015 r., na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej uzyskał doktora w dziedzinie automatyki i robotyki. Od 2018 roku jest wykładowcą Akademii Sztuki Wojennej, gdzie prowadzi badania z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, gier decyzyjnych oraz modelowania wojen informacyjnych. Jednocześnie jest autorem i współautorem wielu publikacji z tego zakresu. Od 2017 roku jako pierwszy prezes a obecnie doradca zarządu, współtworzy spółkę Inseqr sp. z o.o., specjalizującą się w tworzeniu i dostarczaniu zaawansowanych narzędzi z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa.

Wystąpienie

Tytuł: Sposoby modelowania i prognozowania wojen informacyjnych

Cyber Wojny

Język: polski

Słowa klucze: #wojny informacyjne #cyberbezpieczeństwo
#modelowanie #prognozowanie #cyber wojny

Anna Wasilewska-Śpioch

Redaktorka Zaufanej Trzeciej Strony

Redaktorka Zaufanej Trzeciej Strony wytrwale opisująca nieznaną szerzej działalność zarówno polskich,
jak i zagranicznych przestępców. Wcześniej związana z Dziennikiem Internautów, gdzie prowadziła dział
Bezpieczeństwo. Absolwentka informatyki, elektrotechniki i filologii polskiej łącząca w swojej pracy
wiedzę zdobytą na każdym z tych kierunków. Po godzinach fotografuje murale.

Wystąpienie

Tytuł: Prawda o Killnecie – od ataków na polskie instytucje do przekształcenia w prywatną cyberarmię

Cyber Wojny

Język: polski

Słowa klucze: #hakerzy #służby #PR #wojny informacyjne #cyberbezpieczeństwo
#killnet #cyber wojny

Yuriy Zakharchenko

Dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa Kredobank (Ukraina)

Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami bezpieczeństwa informatycznego. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami systemów i procesów cyberbezpieczeństwa. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dotyczących wdroże ń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w czołowych firmach na Ukrainie.

Wystąpienie

Tytuł: Wyzwania, z którymi zmierzył się dział bezpieczeństwa cybernetycznego ukraińskiego banku w czasie wojny

Cyber Wojny

Język: polski

Słowa klucze: #hakerzy #służby #wojna #Ukraina #wojny informacyjne #cyberbezpieczeństwo
#zagrożenia #cyber wojny

Prof. dr hab.

Ryszard Szpyra

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej

Absolwent amerykańskiego Air War College w Montgomery. Uczestnik misji UNPROFOR w byłej Jugosławii. Praca naukowo-dydaktyczna w AON na stanowisku m.in.: Szefa Katedry Lotnictwa; Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2010 – 2015 członek Executive Academic Board of European Security And Defence College a od 2011 r. reprezentant Akademii członek Council of The International Society of Military Sciences. Ekspert w sprawach bezpieczeństwa militarnego, walki informacyjnej, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych. Wypromował łącznie ponad 100 magistrów i licencjatów. Ponadto organizował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wypromował 24 doktorów.

Wystąpienie

Tytuł: Wojny informacyjne w doktrynach wybranych państw

Cyber Wojny

Język: polski

Słowa klucze: #wojny informacyjne #cyberbezpieczeństwo
#zagrożenia #cyber wojny #międzynarodowość

Łukasz Cepok

CSIRT KNF

Od 2011 roku jestem związany z branżą finansową od admina do bezpiecznika. Obecnie analityk w CSIRT KNF oraz Nethone, gdzie realizuje zadania związane z Cyber Threat Intelligence oraz Fraud Intelligence.
Hobbystycznie i zawodowo mam ”przyjemność” zajmować się analiza mobilnego malware oraz śledzeniem perypetii ich autorów.

Wystąpienie

Tytuł: Ewolucja czy rewolucja mobilnych trojanów na przykładzie „produktów” jednego autora

Ścieżka techniczna

Język: polski

Słowa klucze: #zagrożenia #mobile #cyberbezpieczeństwo
#malware #podobieństwa #różnice #implementacja funkcjonalności #bytecode #kod #cyberprzestępcy #zagrożenia #narzędzia

Paweł Maziarz

CEO Alphasec | Członek Rady Programowej

Ireneusz Tarnowski

Cyberincident Coordinator, DFIR & CTI Expert, GCFA, CISSP, BTL1 Orange Polska | Członek Rady Programowej

Paweł jako ekspert i architekt systemów bezpieczeństwa zdobywał doświadczenie przez przeszło 20 ostatnich lat, początkowo jako administrator sieci i systemów Unix/Linux, następnie jako programista, a później pentester i architekt bezpieczeństwa systemów IT. W trakcie kilku ostatnich lat przeprowadzał zaawansowane symulacje ataków klasy Advanced Persistent Threat (APT), tworzył publicznie niedostępne oprogramowanie symulujące złożony malware, pomagając tym samym podnieść poziom cyberbezpieczeństwa firm na całym świecie (w tym Polska, Szwajcaria, Irlandia, Azerbejdżan, Chorwacja, Łotwa, Rumunia). Specjalizuje się również w atakach socjotechnicznych oraz bezpieczeństwie fizycznym (karty zbliżeniowe, systemy kontroli dostępu etc). Najwyżej oceniany prelegent na istotnych konferencjach branżowych (Confidence, What The H@ck, Techrisk) oraz w czołówce wielu innych (m.in. Semafor, PLNOG, BSides Warsaw). Prowadził zajęcia na Politechnice Wrocławskiej na kursie ,,System security’’, obecnie można go spotkać na zajęciach reazlizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Był jedną z kluczowych postaci rozwijających dział red-team w jednej z firm wielkiej czwórki i jednym ze współzałożycieli firmy Immunity Systems. Aktualnie jest założycielem spółki Alphasec i twórcą autorskich szkoleń znanych pod marką APT Masterclass.

Analityk cyberzagrożeń z długim stażem i ogromną wyobraźnią. Od wielu lat zajmuje się taktycznym oraz operacyjnym Cyber Threat Intelligence. Analizując zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz taktyki i techniki cyberataków ocenia możliwości ofensywne grup przestępczych, potencjalny wpływ na organizację i opracowuje plany reakcji na pojawiające się ataki. Lider w obszarze zarządzania cyberincydentami, gdzie będąc przez wiele lat koordynatorem incydentów dbał by były one prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, niejednokrotnie angażując się w analizy najtrudniejszych incydentów na poziomie technicznym. Łączy kropki w duże obrazy i rozwija działania Cyber Threat Intelligence, pokazując jak dzielić się pozyskaną wiedzą.

Wystąpienie

Tytuł: PowerShell – bardziej red czy blue?

Ścieżka techniczna

Język: polski

Słowa klucze: #cyberbezpieczeństwo #PowerShell

Artur Kręgiel

White Hats PWr | Politechnika Wrocławska

Wystąpienie

Tytuł: Kontrolowanie sieci ze Scapy

Ścieżka techniczna

Język: polski

Słowa klucze: #Scapy#pakiety sieciowe #biblioteka #Python #ruch sieciowy #ofensywa #cyberbezpieczeństwo